GV Training en Opleidingen

Basiscursus Eerste Hulp

Eerste Hulpverlening is in het dagelijks leven heel belangrijk. Niet alleen in werksituaties maar ook thuis, bijvoorbeeld tijdens het klussen of met (kleine) kinderen doen zich regelmatig ongelukken voor. Meestal kan volstaan worden met een eenvoudige pleister. Soms echter is er grondige kennis nodig om op adequate manier vitale functies veilig te stellen. Denkt u maar aan stoornissen aan het hart en de ademhaling (verslikking, verstikking), de bloedsomloop (slagaderlijke bloeding) en het bewustzijn.

De opleiding voor het basisdiploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis duurt ongeveer 16 uur. Dit is afhankelijk van de doelgroep en de al aanwezige kennis. Er zal tijdens de opleiding gebruik worden gemaakt van een lesboek van de certificerende instantie.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in de bloedsomloop
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichting
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsel door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • Reanimatie/Aed


De cursus kan worden afgerond met een examen met diploma of een deelnamecertificaat.

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt u zich wenden tot de contactpagina .